Top

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych- ogólny formularz kontaktowy

Home / Informacja nt. przetwarzania danych osobowych- ogólny formularz kontaktowy

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Biuro Usług Przewodnickich „Wędrowiec” z siedzibą w Krakowie (30-105), Kościuszki 16, dalej „Biuro Usług Przewodnickich Wędrowiec”.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@wedrowiec.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Zebrane dane będą przetwarzane w celach kontaktowych. Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość udzielenia odpowiedzi na twoje zapytanie.

Zaznaczając checkbox dot. otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowych na wybrany kanał komunikacji. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO), na podstawie otrzymanej zgody wyżej opisanej tj. wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wycofanie ww. zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie Twojego oświadczenia na dane kontaktowe podane powyżej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych będą przetwarzanie do czasu załatwienia sprawy.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Zasady gromadzenia Twoich danych osobowych

Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Biuro Usług Przewodnickich Wędrowiec.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Jeśli nie udzielisz zgody wynikającej z Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie będziemy mogli Cię informować na bieżąco o naszych promocjach, zniżkach itp.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT,  firmom doradczym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Biurem Usług Przewodnickich Wędrowiec i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem. Dane kontaktowe podane zostały w pkt. 1 niniejszej klauzuli.
Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).